Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Általános, közép és főiskolák képes leírás - Vas megye.tlap.hu
részletek »

Általános, közép és főiskolák - Vas megye.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: vas-megye.tlap.hu » Általános, közép és főiskolák
Keresés
Találatok száma - 9 db
Árpád-házi Szent Margit Óvoda és Általános Iskola

Árpád-házi Szent Margit Óvoda és Általános Iskola

A bemutatkozás úgy igazi, ha ismerkedés, sőt, ha egy mód van rá - megismerés követi. Ezek az oldalak a képekkel, a szöveggel az ismerkedésre hívják meg az érdeklődő látogatót. A teljesség kedvéért (anélkül hogy /talán/száraz kronológiai adatokkal terhelném - megteszi ezt érdekesen az iskolatörténet rovat -) vissza szeretnék tekinteni 1924-re. Az intézmény akkori igazgatója, Németh Imre, a képző történetének előszavában a kiadvány megírásának indító okaként a következőket nevezi meg: 'Az intézet múltjának és mai állapotának feltűntetése és a kegyelet.' (Akkor ünnepelte 50 éves fennállását a kőszegi római katolikus elemi iskola és tanítóképző. ) 'Múltbeli állapotunk' felidézéséhez tartozik az újraindulás, (1994) illetve az azóta eltelt évek. Mit is foglalt magába az elmúlt bő évtized? Elsősorban az újraindulás örömeit és nehézségeit. Örömeit, hiszen sokan akarták a nagy múltú intézmény újraéledését: a Rend, amely az újraszerveződése után rögtön megindította a visszaigénylési eljárást (annak ellenére, hogy tudta: évekbe telik, míg szerzetestanárokat tud helyezni az iskolába); a szülők, hiszen az eredetileg tervezett 2 osztály helyett hármat kellett indítani...

Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium

Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium

Kőszeg Vas megye 'ékszerdoboza'. A Kőszegi-hegység lábánál fekvő műemlékvárost a túristák tízezrei keresik fel évente. A város környéke már a csiszolt kő-, ill. bronzkorban lakott terület volt. Ezt igazolják a múlt század vége óta megszakításokkal tartó Velem-Szt. Vid-i ásatások. Az illíreket, s a keltákat a rómaiak követték, ők honosították meg a ma is virágzó szőlőkultúrát. A honfoglaló magyarok kezdetben nem szállták meg a területet, de István király a német terjeszkedése ellen védekezve várat emeltetett a hegytetőn, s ennek a várkoszorúnak az erőssége lehetett a kőszegi Óvár is. A völgyben épült vár körül város alakult, a település magyar, ill. német neve Kőszeg/Güns az első városlakók nemzetiségi megoszlását tükrözi. 1328-ban I. Károly Róbert a királyi városok sorába emeli Kőszeget, szabad bíróválasztást, pallosjogot és piactartást adományoz. Határmenti város lévén, a vár és a város hol magyar, hol német kézen van. 1532 augusztusában II. Szulejmán hatalmas sereggel közeledik Kőszeg felé. A vár kapitánya, Jurisich Miklós, s néhány száz fős jobbágy serege hetekig védi hősiesen a várat...

Kanizsai Dorottya Gimnázium

Kanizsai Dorottya Gimnázium

A Kanizsai család régi Vas megyei család. Kanizsai Dorottya nevét e család utolsó nagy alakjaként őrizte meg történetírásunk. A fennmaradt emlékek szerint kortársai előtt a legnagyobb tiszteletben álló asszony volt. Az 1500-as évek első felében élt. Geréb Péter nádorhoz ment férjhez, majd férje halála után a büszke és hatalmas Perényi Imre nádor felesége lett. Második férje halálát követően életét visszavonultságban töltötte úgy, hogy tetteiben, magatartásában az emberszeretet és hazaszeretet nyilvánult meg. A szegények, elesettek támogatója volt. A mohácsi csata után a halottaknak ő és szolgálói adták meg a végtisztességet. Utolsó éveit Sárváron - testvére gyermekeinek nevelésével - töltötte. 90 év az emberiség történetében egy pillanat, egy iskola életében azonban hosszú idő. Az iskola mégis fiatal marad, mert fiatalnak őrzi meg ifjú nemzedékek váltakozása, új eszmék új irányt szabó hatása, hogy rendeltetésének megfelelve mindenkor az élő kultúra műhelye legyen. Iskolánk történetét meghatározza, hogy sorsa összefonódott a városéval, amely létrejöttét kiharcolta; hogy nyolcvan évét a XX. század sokszor kegyetlen történelmének időszakában küszködte végig...

Nádasdy Tamás Szakközépiskola

Nádasdy Tamás Szakközépiskola

Iskolánk 1962-ben nyitotta meg kapuit mint szakközépiskola és kollégium. Képzési struktúránk olyan hagyományokra épül, amelyek jó esélyt biztosítanak tanulóinknak a munkába álláshoz és a továbbtanuláshoz egyaránt. Közgazdasági szakképzésünk 1971-ig nyúlik vissza. Számítástechnikai képzést pedig a megyében elsőként 1988-ban indítottuk. Napjainkban a közgazdasági és az informatikai ismeretek nem csak a gazdasági élet szükségletei, hanem egyes elemeik az általános műveltség részévé is váltak. Az intézményünkben tanuló diákok rendszeres és eredményes résztvevői az országos és a megyei versenyeknek. Négy számítógéptermünkben és korszerű tanirodánkban összesen közel 100 db korszerű számítógép segíti az oktatást. Címe (székhelye): 9735 Csepreg, Rákóczi u. 13-15.

Nagy Lajos Gimnázium

Nagy Lajos Gimnázium

A Nagy Lajos Gimnázium, Szombathely és Vas megye egyik legrangosabb középiskolája, 1948 szeptemberében kezdte meg működését a Faludi Ferenc főreáliskola jogutódjaként a Premontrei Gimnázium államosított épületében. 1995-ben a Premontrei rend visszakapta korábbi épületét, ezért iskolánk átköltözött a Dózsa György Általános Iskola épületébe. A 4 évfolyamos gimnáziumnak jelenleg több mint 400 tanulója van. Olyan diákok jelentkeznek ide, akik egyetemen vagy főiskolán szeretnék folytatni tanulmányaikat. Ehhez nyújtanak segítséget a különböző képzési formák, a 11. évfolyamtól az emelt szintű érettségire készítő órák, a szaktantermek és laborok. Tanulóink munkáját 25 ezer kötettel rendelkező könyvtár segíti, szakkönyvek, szépirodalmi művek, folyóiratok gazdag választéka áll rendelkezésükre. Az itt található számítógépeket tanulóink rendszeresen használják. A könyvtár irodalmi délutánoknak, szavalóversenyeknek is otthont ad, galériája képzőművészeti kiállítások helye. Diákjaink erősen kötődnek az iskolához. Az újonan érkező kilencedikesek beilleszkedését a csak nekik, vagy az ő főszereplésükkel zajló programok - kirándulás, 'Mazsola-bál' - segítik...

Hirdetés
Neumann János Általános Iskola

Neumann János Általános Iskola

A Neumann János Általános Iskola 1962-től, alapítása évétől 1993-ig Fürst Sándor nevét viselte. A főépület 1962-ben 12 tantermes iskolaként, 9x18 méteres tornateremmel létesült. 1972-ben 8 tanteremmel és könyvtárral bővítették a gyorsan emelkedő tanulólétszám végett. 1974-ben a városban elsőként, tanuszodával gyarapodott. 1981-ben Vas megyében elsőként kezdtük meg az angol nyelv oktatását, korszerű hanganyaggal. 1989-től az oktatásunkat segítő TOAM rendszer működése 14 éve alatt elavult, így felváltotta a BEST oktató program a matematika és az angol nyelv oktatásában. A folyamatosan emelkedő gyereklétszám miatt kinőttük az iskolát. Így 1989-ben, a Losonc utcai főépülettől északi irányban kb.1 km-re, a volt szovjet laktanya területén lévő egy emeletes orosz iskola épületébe, a Kisiskolába költözött be 5 osztályunk. 1992-ig üzemelő tanuszodánk műszaki állapota miatt életveszélyessé vált, majd bezárása után, 2002-ben lebontották. 1993 óta képzési specialitásainknak megfelelően a számítástechnika, az angol nyelv, valamint a matematikában elért kimagasló eredményeink alapján, Neumann János tudományos munkásságának tisztelegve, iskolánk névadójának választottuk a neves tudóst...

Nyugat-Magyarországi Egyetem

Nyugat-Magyarországi Egyetem

A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központja, mint a Berzsenyi Dániel Főiskola jogutódja a szombathelyi felsőoktatás 50 éves jubileumára készül. Az Országgyűlés döntése szerint 2008. január elsejétől a Berzsenyi Dániel Főiskola és a Nyugat-magyarországi Egyetem egyesülésével egy új tíz karú egyetem jött létre. A képzési reformok mellett a hallgatóknak nyújtott szolgáltatások színvonalával is igyekszünk vonzóvá tenni az intézményt. Kedves látogatónk! Figyelmébe ajánlom egyetemi központunk széles képzési kínálatát, mely felsorakoztatja az egyetemi BA, BSC, MA és MSC szakokat, valamint a felsőfokú szakképzéseket. Legyen hallgatónk, és ismerje meg azt az universitas szellemet, mely a hallgatók és az oktatók egyenrangúsága által kiváló környezetet nyújt a tudás gyarapítására; ismerje meg az Alpokalja csodálatos tájait, amely már számtalan diákot kötött egy életre Vas megyéhez. Egyetemi központunk szeretettel várja minden év decemberében a hagyományos nyílt napi rendezvényen, melyen személyesen is meggyőződhet intézményünk és szűkebb környezetünk adottságaival.

Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola

Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola

A 2009/2010-es tanév adataiból: Általános iskolai tanulók száma: 310 fő a székhely intézményünkben. Emelt szintű német nyelvi képzésben résztvevő diákok száma 101 fő, emelt szintű angol nyelvi képzésben 43-an vesznek részt. Előkészítő jelleggel ( 1. és 2. osztályban) német nyelvet 51 -en, angolt 29 -en tanulnak. 26 tanuló heti 3 órában francia nyelvet tanul. Diákjainkat 14 osztályban és 5 napközis csoportban, 2 tanulószobai csoportban oktatjuk-neveljük. A tantestületünk létszáma 31 fő. A technikai dolgozók száma 4 fő. Könyvtárunk minden nap 15 óráig tart nyitva. Iskolánkban a tavalyi és az idei év folyamán is megvalósult egy új képzési forma, az ERDEI ISKOLA. Szeptember végén ismét indulnak a 3. a osztályos tanulók. Hagyományt teremtünk ebből a képzési formából, célunk az, hogy iskolánk minden tanulója a 8 év alatt legalább egyszer jusson el erdei iskolába. Idegennyelvi tábort szervezünk tanulóinknak. Minden évben német nyelvterületre utaznhatnak egy hétre, hogy anyanyelvi környezetben, hasonló korú német ajkú diáktársaikkal együtt gyakorolják a nyelvet...

Tinódi Gimnázium

Tinódi Gimnázium

Az 1951-ben alakult Sárvári Állami Általános Gimnázium csak keltezésében félévszázados, de szellemi és fizikai alapjai régebbre nyúlnak vissza. Az épület főbejáratán az 1908-as évszámon lépünk át, ami a főépület építésének dátumát jelzi. Ez adott otthont a polgári fiú- iskolának akkor. 'Ez a nagyszerű otthon nemcsak külsejével örökítette meg az alkotók emlékét, hanem meglévő helyiségeivel, tágas termeivel... azt hirdeti, hogy milyen bölcsen, előrelátóan emelték fel a falait, számítva a fejlődés következtében beállható nagyobb igényekre, korszerű követelményekre' - olvashatjuk a sárvári polgári iskola korabeli értesítőjében. A 'nagyobb igények' már 1927-ben új épületrész létrehozását követelték a polgári leányiskola számára. A múló évtizedek során a középfokú oktatásban növekvő tanulólétszám hívta létre az újabb és újabb épületszárnyakat. Így lett az iskolában 'díszterem' 1964-ben, modern tornacsarnok 1994-ben, valamint 1995-ben épült meg az utolsó tanterem-együttes, szakmai gyakorlati termek, és a lányok számára új diákotthon.

Tuti menü